22 Mart 2012 Perşembe

Düzce Depremi - 1999 Düzce Depremi hakkında bilgi

Düzce Depremi - 1999 Düzce DepremiMerkez üstü Düzce ili 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de aletsel büyüklüğü 7.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem merkez üssü Düzce ve çevresinde yıkıma yol açtı. 30 saniye süreyle etkili olan deprem, pek çok ilin yanısıra Ukrayna'dan da hissedildi.


Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre, ölü sayısı 845, yaralı sayısı 4948. Depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısı 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısı 12939, iş yeri sayısı ise 2450’dir. (2 Şubat 2000)
Bilimsel


    Depremin Büyüklüğü : 7.2
    Enlem-Boylam : 40.768 Kuzey-31.148 Doğu
    Odak Derinliği(h) : 14 km.


Faylanma Mekanizması :

    1. Düzlem : 276/59/-167
    2. Düzlem : 179/79/-32
    Yüzey Kırığı : karada gözlenen 45-50 km.


Maksimum Yanal Atım :

    -4.20 m. Düzce fayı doğu ucunda
    -5.40 m. Düzce güneyi
    -Batı ucunda, sağ yönlü yanal atım miktarı: 3 m.
    -Eğim-yönlü düşey atım: 2.5 m.
    -Doğu ucunda: sağ yönlü yanal atım miktarı:4.20m.


Sayılarla Düzce Depremi

İLÇELER ÖLÜ SAYISI YARALI SAYISI ÖLÜ YARALI Merkez 463 1849 Gölyaka 1 67 Cumayeri 0 22 Çilimli 2 25 Akçakoca 2 96 Yığılca 0 42 Kaynaşlı 316 544 Gümüşova 0 34 Toplam 782 2678 Başlıklarla Düzce Depremi


    12 Kasım 1999 Düzce Depremi, Düzce fayının hareketi sonucu oluşmuştur.
    73 km uzunluğunda olan bu fayın 30 km'lik batı bölümü 17 Ağustos 1999 depreminde kırılmış bulunuyordu. 12 Kasım 1999 depremi ise fayın 43 km uzunluğundaki doğu bölümünün kırılması sonucunda oluşmuştur.
    Bu deprem, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremine neden olan Kuzey Anadolu Fayı'ın kuzey kolunu oluşturan fayların en doğusunda bulunan segmenti üzerinde gerçekleşmiştir.
    12 Kasım 1999 depremi, 17 Ağustos 1999'daki kırılmaların Düzce fayının doğu bölümünü tetiklemesi sonucu gelişmiştir.
    Deprem kırığının doğu bölümünü sağ yönlü doğrultu atımlı, Efteni gölü bölümü ise oblik faylanma mekanizmasını yansıtır. Kırık üzerinde ölçülebilen maksimum sağ yönlü yer değiştirme 410 ± cm, eğim atım ise 300 cm dolayındadır.
    MTA-Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanan 17 Ağustos 1999 Depremi sonrası Düzce Alternatif Yerleşim Alanlarının Jeolojik İncelemesi" adlı raporda, Adapazarı-Düzce arasında deprem riski artan faylar olarak Düzce fayının doğu bölümü ve Hendek arasında deprem riski artan faylar olarak Düzce fayının doğu bölümü ve Hendek fayı öngörülmüştü. 12 Kasım 1999 depremi ile Düzce fayındaki beklenti gerçekleşmemiştir.
    En fazla can kaybı ve yapısal hasar, deprem kırığı üzerinde bulunan yerleşmeler ile Düzce kentinde meydana gelmiştir. Gölyaka-Kaynaşlı hattındaki yapı hasarlarının çoğunluğu, deprem fayının parçalaması sonucunda, Düzce kentindeki hasar ise zayıf zemin özelliklerine bağlı olarak gerçekleşmiştir.
    Ulaşım alt yapısında da deprem kırığına ve heyelanlara bağlı olarak çeşitli deformazyonlar gelişmiştir.
    Bölgede geniş bir alanda yapılan ölçümler, suların ekoloji, direk temas olmadığına göstermektedir. CH4konsantrasyonu giderek düşmektedir.