23 Mart 2012 Cuma

Tohumun Çinlenme Aşamaları hakkında bilgi

Tohumun çimlenmesi ve aşamalarını yazı ve resimleri kullanarak anlatan çok güzel hazırlanmış bir dosya. Dosya ekte verilmiştir.

Konu özeti

DENEYİN AMACI : Tohumun yapısını incelemek vetohumun çimlenmesi için gerekli
olan Şartları tespit etmek.

KULLANILAN MALZEMELER: Petri,tohum (fasulye, nohut vs.), su, pamuk, damlalık,
cam kalemi, iyot çözeltisi, deney tüpleri.

DENEYİN YAPILIŞI, ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
A- Tohumun Yapısı:
1- Laboratuar çalışmalarından 3-5-10 gün önce fasulye tohumlarını üç grupolarak ıslak pamuk arasında çimlendiriniz.
2- Kuru bir tohumun üzerini örten tabakayı ve dış görünüşünü inceleyiniz.Tohumun çukur kısmındaki iz hem tohumun ana bitkiye bağlandığı hem de besinaldığı yerdir (Şekil 4.1 ve Şekil 4.2).
3- Suda bekletilmiş fasulyelerden birinin üzerindeki örtüyü çıkarınız.Tohumun “çenek” adı verilen iki simetrik parçasını inceleyiniz (Şekil 4.3).
4- Tohumların çimlenmesi esnasında meydana gelen yapıları oluş sırasınagöre takip ederek 3-5-10 günlük çimlenmiş fasulyeleri karşılaştırarakfarklarını belirtiniz (Şekil 4.4-5-6).

B- Tohumun Çimlenmesi:
1- Cam petrileri birden dörde kadar numaralandırınız (Şekil 4.7).
2- Bir miktar pamuğun arasına fasulye tohumlarını (veya nohut tohumlarını)yerleştirip, pamuğu 1 nolu petriye yerleştiriniz (Şekil 4.8).

NOT: Pamuklarıslak olmalı ve 1-2-3 nolu tüpler belirli aralıklarla sulanarak pamukların ıslakkalması sağlanmalıdır.
3- 1 nolu tüp: ışıklı ve ılık yerde
2 nolu tüp: karanlık ve soğuk yerde
3 nolu tüp: karanlık ve ılık yerde
4 nolu tüp: ışıklı ve ılık yerde ancak su verilmeden çimlenmeyebırakılmalıdır.
4- Tüplerdeki tohumların çimlenip, çimlenmemesi gözlenip sonuçlaravarılmaya çalışılacak.