21 Nisan 2012 Cumartesi

BİYOLOJİK MATERYAL TÜRLERİ NEDİR? HAKKINDA DETAYLI GENİŞ BİLGİ

BİYOLOJİK MATERYAL TÜRLERİ: Klinik fokimyada yararlanılan çalışma materyalleri arasmda ilk sırayı organizma sıvıları alır. Kan. mide ör smsı. serebrospinal likör, idrar gibi. Kan, dolaşımdan aîmAğı yere göre venöz kan (damar­dan) kapüer kan(parmakucundan)olarak adlandı-nln*. Kanda yapılacak incelemeler çoğu kez toplam kan yerine serumda (kanın pıhtılaşması somca geriye kalan sıvı) ya da plazmasında [pıh­tılaşmayı önleyici maddeler katılarak alyuvar, ak­yuvar gibi bölümleri ayrılmış kan sıvısı) yapılır. Organizma sıvıları dışında doku parçaları ve böb­rek taşlan gibi katı nitelikteki maddeler de biyo­kimyasal yöntemlerle analizi enirler. En önemli biyolojik materyal olan kandaki çeşitli biyomole küllerin organizma fonksiyonlarının birer indeksi olarak incelenmesinde bazı önemli örnekler aşa­ğıda anlatılmıştır.3.49. AMİLAZ: Amilaz, nişastayı, glikojeni ve dekstrinleri hidrolize eden pankreas ve tükürük bezlerinden salgılanan bir enzimdir. Serumdaki normal değerleri 8-16 Wohlgemuth ünitesi ya da 80-180 Somogyi ünitesidir. En fazla artışlar pankreas bezinin akut iltihaplarında gözükür. Kronik pankreas iltihaplarında, delinen mide ül­serlerinde ve safra kesesinin iltihaplarında hafif artışlar olur.