21 Nisan 2012 Cumartesi

ÇOCUKLARDAKİ BESLENME BOZUKLUKLARINDAN MARASMUS VE KUVAŞİORKOR NEDİR? GENİŞ BİLGİ

ÇOCUKLARDAKİ BESLENME BOZUKLUKLARINDAN MARASMUS VE KVAŞİORKOR: Yeryüzündeki açlık ve yetersiz beslenme sorunlarından en çok zarar görenler çocuklardır. Çocukluk döneminde büyüme ve gelişmenin hızlı oluşu nedeniyle, tüm besin maddelerine ve özellikle de proteinden zengin besin maddelerine duyulan gereksinimin yeterince karşılanması kaçınılmazdır. Ancak dünyada milyonlarca çocuk yeterli ve dengeli bir beslenme hakkından yoksun kalmaktaKvaşiorkor denilen beslenme bozukluğunda, çocuklar protein eksikliği içindedirler. Besinleriyle aldıkları proteinin yetersiz olmasına karşılık, kalori gereksinmeleri tüm ya da tüme yakın karşılanır. Protein eksikliğinin nedenlerinden biri besinlerin proteinden fakir olmasıyken, diğer nedenler de ağır ishaller, bulaşıcı hastalıklar, yanıklar, karaciğer hastalıkları ve kanamalardır. Kvaşiorkorlu çocukların vücudu Ödemli [şişmiş) bir görünüme sahiptir. Bu durum onların tombul, iyi beslenmiş görülmelerine yol açar. Ancak bu tombulluk dokuların içine sızmış sudan, yani ödemden kaynaklanmaktadır. Bu çocukların büyüme hızlan yavaşlar, sık ve kolay hastalanırlar, zihinsel etkinlikleri yavaş ve geridir. Saçlar seyrekleşir ve incelir. Karaciğer büyür. Önceleri küçük olan kalp, daha sonra büyür. Marasmus denilen durumda ise genel bir açlık söz konusudur. Besin maddelerinin tümünü ilgilendiren bir eksiklik görülür. Çocukların derisi incelir, kırışıklarla dolar. Kasların kitlesi azalır ve çocuk çok zayıflar. Bu durum halk arasında “bir deri bir kemik” deyimiyle anlatılır. Çocuk başlangıçta kabızdır, ancak daha sonraları açlık nedeniyle ishale yakalanır. Buna açlık ishali denir. Vücut ısısı ve bazal metabolizma düşüktür. Beslenme bozukluğundaki çocukların zaman kaybedilmeksizin bir doktora götürülmesi gerekir.